Selecteer een pagina
Reggae lake border 1

INFO

DATUM & TIJDEN/WHEN?

Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 2023
13:00 tot 23:00

Saturday 19 and Sunday 20 August 2023
13:00 to 23:00

ADRES/ADRESS

Gaasperpark, Amsterdam

Ingang aan de kant van het metrostation Gaasperplas

Gaasper Park, Amsterdam
Entrance on the side of the Gaasperplas metrostation 

 

MINIMALE LEEFTIJD/MINIMUM AGE

18 jaar
Kinderen zijn toegestaan onder begeleiding van een volwassene.
Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis (legitimatie verplicht)

18 years
Children are allowed  if accompanied by an adult.
Children up to 12 years are free (ID required)

OPENBAAR VERVOER/PUBLIC TRANSPORT

Het wordt sterk aangeraden om niet met de auto maar met het openbaar vervoer te komen.
Als je met de trein komt kan je uitstappen bij Amsterdam Centraal of Amsterdam Amstel (beste)
Van daaruit neem je de metro 53 richting Gaasperplas.
Eindhalte van metro 53 Gaaperplas uitstappen. Vervolgens kan je de richtingwijzers volgen naar het festivalterrein.

It is strongly recommended not to come by car but by public transport.
If you come by train you can get off at Amsterdam Central station or Amsterdam Amstel (best option)
From there, take metro 53 in the direction of Gaasperplas.
Get off at the final stop of metro 53 Gaaperplas. Then follow directions to the festival site.

AUTO/CAR

Er is GEEN parkeergelegenheid voor festivalbezoekers rond het Gaasperpark, en omliggende wijken. Dus we raden aan zoveel mogelijk met openbaar vervoer te komen. Bij het metrostation Kraaiennest is er beperkte parkeergelegenheid, of bij de P+R Arena.

There are NO parking lots for festival visitors around the Gaasperpark and surrounding neighbourhoods. So we advise you to travel by public transport as much as possible. Limited parking is available at the Kraaiennest metro station and at the P+R Arena.

ROLSTOEL? WHEELCHAIRS?

Ja, we hebben een speciale ingang voor rolstoelen en vrijwel alle wegen op het festivalterrein zijn geschikt voor rolstoelgebruik.

Er zijn ook rolstoel toegankelijke toiletten aanwezig.

Yes, we have a special entrance for wheelchairs and almost all roads on the festival site are suitable for wheelchair use.

Wheelchair accessible toilets are also available.

HUISREGELS
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldige entreekaart / ticket
 • Op verzoek van de beveiliging en personeel is legitimatie verplicht.
 • Reggae Lake Festival hanteert het Binnen = Binnen beleid
 • Het meenemen van eigen drank en/of eten is niet toegestaan.
 • Het bezit van slag-, steek- of vuurwapens, alsmede voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden, is verboden. Bij constatering zal U worden overgedragen aan de Politie.
 • Reggae Lake Festival hanteert een Zero Tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van (openlijk) gebruik, handelen en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, het handelen hierin niet. Voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.
 • Bij betreding van het terrein stemt men automatisch in met vrijwillige fouillering.
 • Agressie (ook mondeling) en bedreiging naar personeel of beveiligingsdienst, alsmede vernieling van goederen zijn verboden, en leiden tot  verwijdering.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd en leiden tot verwijdering.
 • Aanwijzingen van het personeel of de beveiligingsdienst dienen te worden opgevolgd.
 • Wij behouden ons het recht bij vermoedens onzerzijds van samenscholing waarbij hinder, gevaar en/of overlast aan derden wordt veroorzaakt, de samenscholers onmiddellijk de toegang te ontzeggen en/of te verwijderen van het evenemententerrein.
 • Bij diefstal zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij politie.
 • Honden worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Video en audio opnames zijn niet toegestaan op het festivalterrein, mits met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Fietsen worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Bij het niet instemmen met bovenstaande huisregels wordt u de toegang geweigerd, zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventueel in rekening gebrachte servicekosten.
I CAN'T FIND MY TICKET

Heb je een vraag of een probleem met je tickets?
https://www.yourticketprovider.nl/support

Meest voorkomende problemen:
1. Ticket is in je spambox terecht gekomen. Kijk in je spambox
2. Je hebt per ongeluk je emailadres verkeerd geschreven>>neem contact op met https://www.yourticketprovider.nl/support

 

Do you have a question or a problem with your tickets?
https://www.yourticketprovider.nl/support

Most common problems:
1. Ticket ended up in your spam box. Check your spam box
2. You accidentally misspelled your email address>>contact https://www.yourticketprovider.nl/support

CAN I BRING A CAMPING CHAIR?

YES IT IS ALLOWED TO BRING A CAMPING CHAIR.

OPENINGSTIJDEN

Zaterdag & zondag 13:00 – 23:00

Saturday & Sunday

PARKEREN / PARKING

Er is GEEN parkeergelegenheid voor festivalbezoekers rond het Gaasperpark, en omliggende wijken. Dus we raden aan zoveel mogelijk met openbaar vervoer te komen. Bij het metrostation Kraaiennest is er beperkte parkeergelegenheid, of bij de P+R Arena.

There are NO parking lots for festival visitors around the Gaasperpark and surrounding neighbourhoods. So we advise you to travel by public transport as much as possible. Limited parking is available at the Kraaiennest metro station and at the P+R Arena.

MAATREGELEN WEER / WEATHER ADJUSTMENTS

Op het festivalterrein staan meerdere tenten, mocht het regenen. Alle looppaden zijn verhard en er zijn vlondervloeren gelegd.

There are several tents on the venue for shelter. All walkways are paved and platform floors have been laid.

MAG IK EEN PARAPLU MEENEMEN? CAN I TAKE AN UMBRELLA WITH ME?

Ja. mits dit een opvouwbare paraplu is zonder punt

Yes, however it needs to be foldable without a pointed handle

MUNTEN / TOKENS

Eten en drinken betaal je met munten. Munten kun je kopen met PIN, CASH, en Creditcard. Er zijn meer pin dan cash verkooppunten, vergeet je pinpas dus niet. Het is niet toegestaan eigen consumptie mee te nemen.

You need tokens to buy food and beverages. Tokens can be bought with DEBIT CARD, CASH and CREDITCARD.

It is not allowed to bring your own consumption

WILDPLASSEN IS TEN STRENGSTE VERBODEN

Hou rekening met de natuur in dit prachtige park en help het schoon houden.

Peeing outside the toilets isstricly forbidden. Be gentle with nature in our beautiful park and help to keep it clean.

OVERNACHTEN

We hebben helaas geen camping. Wel kunnen wij onderstaande accomodaties aanbevelen:

Unfortunately we do not have a campingside. We can recommend the following accomodations:

GAASPERCAMPING
www.gaaspercamping.nl

HOTEL CAMPANILE

https://amsterdam-zuidoost.campanile.com/nl-nl/

GR8 HOTEL RIVERSIDE

 

 

CAN I EXIT AND RE-ENTER REGGAE LAKE?

WIth a day ticket, it’s not possible to exit and re-enter Reggae Lake after you’ve entered the festival. With a weekender ticket, you can enter the festival one time on Saturday and one time on Sunday. It’s not possible to exit and re-enter Reggae Lake on the same day after you’ve entered the festival. 

 

 

LOCKERS

Er zijn e-lockers aanwezig bij de ingang van het festival.

There are E-lockers on site near the entrance of the festival.

 

 

STADSPAS

Meer info soon

 

 

 

IT THERE A SPACE TO PUMP MILK?

YES, YOU CAN PUMP AT THE FIRST AID TENT.

 

 

 

Reggae lake